Rzetelność to nasz cel

Rzetelność to nasz cel

Oferujemy Państwu wysoce wyspecjalizowany, profesjonalny serwis dostępny w obrębie 50 km w ciągu 8 rob/godz., od momentu zgłoszenia. W nagłych przypadkach zapewniamy pogotowie serwisowe 24 godz. na dobę.

Propozycja kontraktu serwisowego

Propozycja kontraktu serwisowego

Pełna kontrola nad kosztami

Taka forma współpracy pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie maszyny z Państwa na firmę serwisującą sprzęt.
Umożliwia Państwu dokładne zaplanowanie kosztów utrzymania urządzenia.
Polega to na uiszczeniu co miesiąc pewnej opłaty serwisowej, która jest wynikiem iloczynu ilości wykonywanych kopii w ciągu miesiąca i ceny za jedną kopię.

W takim wypadku zwolnieni są Państwo nie tylko z opłat za okresowe przeglądy techniczne, materiały eksploatacyjne (toner, developer, bęben) oraz elementy kopiarki, podlegające normalnemu zużyciu, ale również z kosztów ewentualnych napraw wynikających z awarii urządzenia.
Takie rozwiązanie zapewnia stałe koszty utrzymania urządzenia.

Zawarcie w/w kontraktu daje użytkownikowi oszczędności w stosunku do opłat przy dotychczasowej, konwencjonalnej formie serwisowania kopiarki.

Dodatkowym atutem jest zapewnienie maszyny zastępczej w przypadku trwałego uszkodzenia kopiarki Klienta.